Monday, October 02, 2006

ایرانی ها بهتر خود را وفق می دهند

در میان ِ بزرگترین ملیت های پناهنده به نظر می رسد که ایرانی ها بهتر از دیگران خود را با هلند وفق می دهند. این امر در مرتبه ای پایین تر در مورد افغان ها نیز صدق میکند. اما سومالیایی ها در تصویری که ارائه شده جایگاه چندان مناسبی ندارند.

.

این آمار از منبعی به نام "نقشه ی یکپارچگی 2006" برگرفته شده است که توسط مرکز اسناد و پژوهشهای علمی ِ دادگستری و نیز اداره ی مرکزی آمار تهیه می شود. ایندو در نقشه ی یادشده بالندگیِ ِاجتماعیِ بیگانگانِ مقیم هلند را ترسیم می کنند.

.

برخی از ملیت های غیر غربی [در هلند] بیشتر از افرادی تشکیل شده اند که بعنوان پناهنده به اینجا آمده اند. جمعیتِ چهار گروه عمده در آغاز ِ سال 2006 بدین قرار بوده است: عراقی ها 44000، افغانها 37000، ایرانی ها 29000 و سومالیایی ها 20000 نفر.
.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که نوجوانان ِ متعلق به گروه های پناهنده، تحصیلات ابتدایی را نسبتاً خوب طی می کنند. بخصوص دختران و پسران ایرانی و پسران افغانی نمرات مطلوبی می گیرند. رتبه ی آنها در سال 2004 از میانگین تمام گروه های غیر غربی بالاتر بوده است. بچه های سومالیایی بطور متوسط نمرات پایین تری می گیرند.

.

تعداد افراد شاغل در میان پناهندگان تنها در مورد ایرانیان بالای 40 درصد بوده است. این تعداد در میان سومالیایی ها به زحمت به یک چهارم می رسد.

.

متن اصلی خبر در روزنامه ی Trouw

No comments: