Sunday, October 15, 2006

زندانی ایرانی قصد ندارد زندان را ترک کند

بدنبال وقایع یازده سپتامبر 2001، در داخل آمریکا هم دستگیری های افسارگسیخته ای انجام شد که طی آن حدود 1200 مسلمان و عرب بازداشت شدند، بی آنکه ارتباطی با این حوادث داشته باشند. دستورالعمل اف بی آی در آن زمان این بود: اول زندانی کنید بعد بازپرسی. بیش از نیمی از دستگیر شدگان مرتکب تخلفات مهاجرتی شده بودند اما بعنوان مظنون به تروریسم بازجویی می شدند. به هر تقدیر همه ی این افراد با گذراندن حبس های کوتاه یا بلند مدت به مرور آزاد شدند.


اما از میان این جمع هنوز یک نفر پس از گذشت پنج سال در زندانی در آریزونا بسر می برد بی آنکه اتهامی متوجه او باشد یا اینکه خطری را متوجه امنیت آمریکا بکند. او یک ایرانی ست به نام علی پرتوی که همزمان با حوادث یازده سپتامبر با یک گذرنامه ی جعلی ایتالیایی وارد آمریکا شد و بلافاصله در زمره ی مظنونان قرار گرفت.

مدت حبس قانونی برای ورود غیرقانونی به آمریکا حدود شش ماه است اما مقامات قضایی آمریکا او را خیلی بیشتر از این مدت در زندان نگه داشته اند و به گفته ی خودش در جریان بازپرسی ها او را مورد آزار جسمی نیز قرار داده اند .


حال که مقامات آمریکایی می خواهند علی پرتوی را آزاد کنند (یا به عبارت دیگر اخراج کنند)، او خود از آزاد شدن سرباز می زند و احتمالاً بر اساس تقاضای پناهندگی که پیشتر ارائه کرده است، توانسته جلوی اخراج اجباری خود را بگیرد. اما پرتویی پا را از این هم فراتر گذاشته و رسماً ادعای خسارت کرده است. او معتقد است که دولت امریکا باید رقمی بین پنج تا ده میلیون دلار به او غرامت بپردازد. گفته می شود که پرتوی با مطالعه ی قوانین حقوقی آمریکا شخصاً پیگیر این ادعای خسارت است و وکیل تسخیری او حتا نمی دانسته که تا کنون در حبس مانده است.


شرح کاملتری از این ماجرا را همراه با توضیحاتی درباره ی جنبه های ضد حقوقی دستگیری های مذکور را می توانید به انگلیسی در لینک زیر بخوانید:

One man still locked up from 9/11 sweeps


Home صفحه اصلی وبلاگ

1 comment:

peyman said...

رامين جان ميدونم كه خودتم حق ميدي بها اين پرتوي مادرمرده ، برگرده به زندان وطن كه چي بشه؟