Sunday, October 01, 2006

اطلاعاتِ مسافران را به آمریکا می دهد KLM

کِی اِل اِم KLM [شرکت هواپیمایی ِ هلندی - فرانسوی] اطلاعات شخصیِ مسافرانِ پروازهای شمال آمریکا را کماکان به آمریکایی ها می دهد. این را سخنگوی این شرکت هواپیمایی اعلام کرد. مدتِ اعتبار قراردادِ سابق میانِ اتحادیه ی اروپا و آمریکا درباره ی تبادل اطلاعات، در هفته ای که گذشت به پایان رسید و مذاکره درباره ی توافقی جدید هنوز به نتیجه نرسیده است. موضوع اختلاف 34 مورد از داده هایِ شخصیِ هر مسافر است که شماره ی کارت اعتباری را هم شامل می شود [ و حتا نوع غدای درخواستیِ مسافر را].


اتحادیه ی اروپا این را نوعی قانونگذاریِ مَکِشی می خواند و به شرکت های هواپیمایی هشدار می دهد که اگر از این پس داده های مسافران را به آمریکایی ها بدهند آنها را به دادگاه احضار خواهدکرد. کِی اِل اِم می گوید که گزینه ی دیگری ندارد. سخنگوی این شرکت می افزاید که بدونِ این داده ها آمریکایی ها اجازه ی ورود به حریم هوایی ِ خود را نمی دهند.

.

کاتالَین بایتِنوِخ Kathalijne Buitenweg، عضو پارلمان اروپا از حزب سبزهای چپ هلند و همکار اش Jeanine Hennis-Plasschaert از حزب لیبرال خواستار آن شدند که KLM بی درنگ انتقال ِ داده های مسافران را متوقف سازد. بایتنوخ می گوید که دیگر مبنای حقوقی برای این موضوع وجود ندارد. "ما نباید بپذیریم که آمریکایی ها برایمان قانون تعیین کنند".

.

Hennis-Plasschaert نظر خود را اینطور بیان می کند: "بی تردید ما نباید غلامِ حلقهِ به گوشِ آمریکایی ها بشویم. شرکت های هواپیمایی دیگر نباید این داده ها را در اختیار آنها بگذارند. باعثِ ناراحتی است که این شرکتها در چنین شرایط دشواری قرارداده می شوند. اما من کنجکاوم بدانم چه خواهد شد اگر اتحادیه ی اروپا هواپیماهای آمریکایی را به حریم خود راه ندهد". کِی اِل اِم انتظارندارد که کار به مراحل قضایی بکشد. ترابریِ هوایی بین اروپا و آمریکا مهم تر از آن است که بشود در عمل متوقف اش کرد. صدها هزار مسافر از این موضوع متضرر خواهند شد. "به همین خاطر نمی شود یک شبه تصمیم گرفت که داده های مسافران را دیگر نباید تحویل داد.

.

کی ال ام امیدوار است که اروپا و ایالات متحده به توافق جدیدی برسند. در یکی دو روز اخیر، طرفین از تلاش خود برای رسیدن به یک راه حل زودرس خبر دادند. بایتِنوِخ و چند نماینده ی دیگر در اعتراض به توافقنامه ی پیشین به دادسرایِ عالی اروپا شکایت کرده اند.

* اصل خبر به هلندی از شبکه ی RTL

2 comments:

Angel Feathers Tickle Me said...
This comment has been removed by a blog administrator.
NYC Taxi Shots said...
This comment has been removed by a blog administrator.