Thursday, May 24, 2007

راز هالیوود

یکی از دهها فیلم بررسی شده در کتاب راز هالیوود


متن زیر مقدمه ی کتابی ست به نام «راز هالیوود» که تازگی در هلند منتشر شده است و سرگرم ترجمه ی آن هستم. بنا دارم در آینده آن را در ایران به چاپ برسانم. (آگاهی از انتشار)
آنچه می خوانید برگردانِ اولیه است و هنوز ویراستاری نشده. پیشاپیش بگویم که راز هالیوود در این پیشگفتار برملا نمی شود.

در جستجوی راز

بعنوان یک نویسنده از کجا می دانی که داستان ات را درست می نویسی؟
در نقش یک بازیگر از کجا می دانی که صحنه ای را خوب بازی می کنی؟
بعنوانِ یک کارگردان از کجا مطمئن هستی که فیلمی را درست کارگردانی می کنی؟
چطور می شود فهمید چرا یک فیلم تأثیرگذار است و دیگری نیست؟

ما [دو نویسنده ی کتاب] با این پرسشها به هالیوود رفتیم.
می خواستیم از « راز هالیوود » سردربیاوریم.
چون با همه ی سختکوشی و تلاشی که برای
بهبودِ کیفیتِ کارمان به خرج می دادیم، باز نقصی در کار بود که برطرف نمی شد.

هیچ کتابی راه چاره را نشانِ ما نمی داد.
کتابهای فیلمنامه نویسی را در نظر بگیرید. پُر اند از توضیحات کلی و ابتدایی مانندِ «تعریفِ صحنه» یا «تشریح ساختار سه بخشی» [آغاز-میان-انجام]. اما درنهایت همه شان مبهم اند، به نحوی که کار مشخصی نمی شود با آنها کرد و راهگشا نیستند.

یک روز متوجه شدیم که هیچکدام از این کتابهای «چگونه سناریو بنویسیم» را فیلمنامه نویسهای موفق هالیوود ننوشته اند، بلکه کسانی آنها را نوشته اند که خود تا به حال حتا یک فیلمنامه ی عالی و به فروش رفته در کارنامه ی خود ندارند.

آیا مشکل در همین جاست؟
اینکه کتابهای «چگونه سناریو بنویسیم» را کسانی نوشته اند که بیرون گود ایستاده اند و هیچوقت موفق نبوده اند، ولی از بیرون دارند گمانه زنی می کنند که چطور باید نوشت؟

ما تصمیم گرفتیم به هالیوود برویم، سراغ ِ برجسته ترین خودی های موفق. در آنجا کشف کردیم که یک فرمول محرمانه وجود دارد که صدسال است از آن استفاده می شود.

این راز در هیچ کتابی بیان نشده است. فقط در حلقه ی کوچکی از خودی هایِ موفق هالیوود بطور شفاهی یا در جریان کار از فردی به دیگری منتقل می شود.
چرا؟

نویسنده ی «غریزه ی اصلی» و نویسنده ی «بیگانه» پاسخ به این سوآل را اینطور جمع بندی می کنند: چون هیچکس نمی خواهد رقیب اش را داناتر کند.

چون هرکس راز فرمول طلایی را بداند، ثروتی شگرف در اختیار خواهد داشت. هم ثروتی ذهنی، هم مادی.
بیخود نیست که فیلمهای این گروه کوچکِ خودی ها، میلیونها دلار درآمدسازی می کنند. تازه اسکار هم می برند.

به واسطه ی کسانی توانستیم یکی از این خودیهای کله گنده ی هالیوودی را ملاقات کنیم. او آزادانه درباره ی کارش سخن می گفت اما متأسفانه فقط شمه ی کوچکی از فرمول اش را افشا کرد.
چرا؟
چون نمی خواست رقیبان را آموزش دهد...

بعد از نزدیک به دوسال و دیدار با بیش از چهل کله گنده ی بسیار موفقِ هالیوود، توانستیم پرده از راز این فرمول موفق برداریم؛ فرمولی که تقریباً همه ی فیلمهای پربیننده ی هالیوودی در صدسال گذشته براساس آن ساخته شده اند.

زمان، پول و تلاش زیادی لازم بود، اما ارزش اش را داشت، چون این فرمول، هسته ی آن چیزی را که هر سینماگری باید بداند آشکار می سازد. از نویسنده، کارگردان و بازیگر گرفته تا هر کسی که بطور جدی به سینما علاقه مند است.

با سپاس فراوان از همه ی خودی های کله ی گنده ی هالیوودی که این فرمول موفقِ طلایی را ذره ذره برایمان بازگفتند. در آن زمان هنوز نمی دانستیم کتابی در این باره خواهیم نوشت. از اینرو نامی از آنها نمی بریم تا حریم شخصی شان را محترم شمرده باشیم. و به همین خاطر نیز تا جای ممکن از رمزها و نامگذاریهای آنها استفاده نمی کنیم و نامگذاریِ خود را بکار می بریم.

به راز هالیوود خوش آمدید...

3 comments:

Armen said...

Hi, Thank you for that translation. I've suspected the existence of such a formula ever since I heard a character in a Cohen brothers movie, if I remember correctly, casually mention something like it.

My Farsi isn't great, but I know enough to have understood that the article talks about the existence of this secret, but it doesn't say what the secret formula is...

Anonymous said...

Dear Ramin; Please don't waste your time and energy to translate this book. I have seen a lot of them in the same fashion. How can you be a millionaire in an instant, How can you be a lady killer in a blink, How can you make a furtune on Wall Street in six months and numerous bull shits much alike them. They just try to make some sensation and make some bucks by selling their silly books and making your pockets empty. If someone wants to be really successful in the film business; the answer is easy: just analyse the films which have been blockbusters and had a lot of visitors and in addition won a lot of prizes. To do this analyse you don't have to travel to L.A. and interview the moron buffs there.

The formula to success is easy: just employ some sexy chicks (They have to show everything in the course of movie and they have to be dumb as well) plus one or two gorilla's like Schwarzenegger (they arrange some futuristic actions). In addition employ a soft mannered female killer like George Clooney or Dicaprio. The plot must be simple to understand without too much curve. A blend of sex, romance, treason and action plus some sign of patriotism. In addition employ 2 or 3 actors form middle-eastern origin (they have to be the bad guys who will be defeated in the course of movie). The success is guaranteed!

Ramin Farahani رامین فراهانی said...

Thanks for feedback. I know there is a kind of commercial approach in the introduction of this book, but the book itself is not as you describe.

The focus in this book is more on a specific structure of conflicts, which leads the main character to the climax at the very end. And it gives the scenarists a usefull practical schema to build up the tension throughout the film.
It gives also lots of examples for every step and is based on interviews with the scenarists working in the most succesfull film industry around the world.

I've read most of famous scenario- writing books, but this one has indeed something new, otherwise I wouldn't spend time on translating it. Ramin