Monday, March 31, 2008

Fitna or Revenge فتنه یا کین خواهی

In an anti-Fitna film produced by the Dutch Migrants TV, a psychologist says that Geert Wilders had a girlfriend who then left him because of a muslim boy. Since the young Geert was badly in love with her, her loss could be a source for his hate campaign against Muslims. I wonder if media could find that girl to ask her: was Geert able to love? If so, why she left him?

.

پیش از آنکه فیلم «فتنه» توسط خیرت ویلدرس (ویلدرز) آنلاین شود، مخالفان او در هلند بیکار ننشستند. در آمستردام تجمعی ضد ویلدرس و ضدِ نژادپرستی برگزار شد که عکسهای آن را پیش از این مطلب ارسال کردم (اینجا).


یک فیلمساز ترک تبار هلندی (تصویر بالا) نیز فیلمی طنزآلود به نام «ضدِ فتنه» ساخت و در آن تلاش کرد ریشه های نفرتِ ویلدرس از مسلمانان را جستجو کند. اما خود ویلدرس حاضر به مصاحبه با او نشد.


اما نکته ی جالب و مهمی که در فیلم ضدِ فتنه برای من تازگی داشت این گفته ی یک روانشناس بود که دلیلِ نفرت ویلدرس از مسلمانان را به ماجرای شکست عشقی او در جوانی نسبت می داد. موضوع از این قرار بوده که ویلدرس دوست دختری هلندی داشته و به شدت عاشق او بوده است. تا اینکه این دختر با یک پسر مسلمان همراه می شود و او را رها می کند. ویلدرس در نتیجه ی این شکست عشقی ضربه ی روحی سنگینی می خورد. این ضربه ی روحی از نظر این روانشناس می تواند ریشه ی نفرت کنونی او از مسلمانان و اسلام باشد.


همچنین در یک برنامه ی تلویزیونی هلند که ساعاتی پس از پخش فیلم فتنه ی ویلدرس پیرامونِ آن ترتیب داده شده بود، رهبر حزب دموکرات 66 هلند در بین صحبت ها به کنایه گفت: نمی دانم در گذشته ی او (ویلدرس) چه اتفاقی افتاده که چنین می کند (نقل به مضمون).

خلاصه اینکه موضوعِ شکست عشقی و عقده داشتن از یک مسلمان باید حقیقت داشته باشد، وگرنه افراد معتبر به صراحت یا به کنایه از آن یاد نمی کردند.


اما ویلدرس بی تردید انگیزه و استعدادِ پروراندن و گستراندنِ کینه ی نهفته ی خود را نیز داشته است وگرنه هر جدایی و شکستِ عشقی در جامعه ای چون هلند (که تعداد و تنوع مهاجران و مذاهب در آن بالاست)، به سادگی تبدیل به برخوردهای سیاسی، نژادی یا مذهبی می شد.

کاش ذره ای از نیروی رسانه ای صرف این می شد که آن معشوقه ی ویلدرس را بیابند و از او بپرسند آیا این مردِ خودشیفته قادر به عشق ورزیدن بود؟ و اگر بود چرا بخاطر یک مهاجر مسلمان، ویلدرس هلندی را رها کرد و رفت؟


ویدئوی فیلم ضدِ فتنه را اینجا ببینید.

فیلم ضد فتنه در وبگاه تهیه کننده: شبکه ی مهاجران هلند

No comments: