Tuesday, June 17, 2008

Manija: Behtar az Jon منیژه: بهتر از جان

منیژه دولت (دولتووا) خواننده ی خوش نوایِ تاجیک را ایرانیها بیشتر از ترانه های شاد اش میشناسند که از شبکه های ماهواره ای پارسی دیده اند. او نیز همچون شبنم ثریا، دیگر آوازه خوانِ توانای تاجیکستان، در دلِ و جانِ دوستدارانِ موسیقیِ پارسی خوش نشسته است و نماهنگ هایش در بازار غیررسمیِ ویسیدیِ ایران دست بدست می چرخد (و البته سودی نصیبِ پدیدآورندگان نمی کند).


اینجا نماهنگی شکوه گر و عاشقانه را با صدایِ زمردینِ منیژه دولت ببینید و بشنوید. نام اش هست بهتر از جان، از آلبوم در یاد پدر. متنِ ترانه را نیز آورده ام تا از زیباییِ و پالودگیِ پارسیِ تاجیکی دوچندان سرخوش شوید، که هم آوایِ افسونگر دارد و هم واژگانِ خیال انگیز.

Манижа Давлат / Manizhe Dovlatova / Manija Dawlat

مگر ای بهتر از جان، امشب از من بهتری دیدی
که رخ تابیدی و در ما به چشم دیگری دیدی

ز اشک من چه میدانی
گرانی های دردم را

ز توفان شبنمی دیدی
ز دریا گوهری دیدی

مرا مانده ست عقلِ خشک و دامانِ تر از دنیا
بسوز ای آتش غم هرکجا خشک و تری دیدی

مگر ای بهتر از جان، امشب از من بهتری دیدی
که رخ تابیدی و در ما به چشم دیگری دیدی

ز عاشق یادگار وز نام او در دفتر عالم
اگر برگِ گلِ خشکی میانِ دفتری دیدی

مگر ای بهتر از جان، امشب از من بهتری دیدی
که رخ تابیدی و در ما به چشم دیگری دیدی


__________________________________


این هم ترانه ی پرشور و دلبرانه ی چی می شد عزیزم از منیژه، همراه با سروده ی آن، بویژه برای آنها که در ایران به یوتیوپ دسترسی ندارند. به گمانم برای شنیدن آن به برنامه ی فلش نیاز باشد.


چی میشد عزیزم / هر شب به نزدم / آیی آیی
زغمت بسوزم / لبک هات ببوسم / خواهی خواهی


میان ما و تو یک الفتی بود
بهار عشق ما را آفتی بود

چی میشد عزیزم / هر شب به نزدم / آیی آیی
زغمت بسوزم / لبک هات ببوسم / خواهی خواهی

دلم مشتاق لبهایِ تو باشد
خیالم گرم سودای تو باشد

تو بیا با گرمی ات گو مستِ مست ام
که آغوش ام فقط جایِ تو باشد

چی میشد عزیزم / هر شب به نزدم / آیی آیی

زغمت بسوزم / لبک هات ببوسم / خواهی خواهی

سرم فکرِ سرِ کوی تو دارد
هوایِ دیدنِ روی تو دارد

خیالت را زبس میگیرم آغوش
همیشه بسترم بوی تو دارد

چی میشد عزیزم / هر شب به نزدم / آیی آیی

زغمت بسوزم / لبک هات ببوسم / خواهی خواهی

میان ما و تو یک الفتی بود
بهار عشق ما را آفتی بود

چی میشد عزیزم / هر شب به نزدم / آیی آیی ...

____________________________________

موسیقی پاپ در تاجیکستان: اینجا

No comments: