Sunday, December 14, 2008

Persian songs of Shahzoda دو ترانه از شهزاده

موسیقی امروز آسیای میانه، به ویژه در کشورهایی چون تاجیکستان و ازبکستان نمونه هایی گیرا از پیوستگی با فرهنگ پارسی و ایرانی را بدست می دهد. اما افسوس که گسست سیاسی، ما را از بده بستانی پویا و زاینده با این سرزمینهای خویشاوند بازداشته و گستره ی دیرآشنای خراسان بزرگ را به دیگران وانهاده.


پارسی زبانان در ازبکستان بسیارند. پرآوازه ترین خواننده در دیار سمرقند و بخارا بانویی است به نام شهزاده (Shahzoda - Шахзода) که در کنار ازبکی و روسی به پارسی و قزاقی هم آواز می خواند. سازبندی و سبک چیره بر ترانه های شهزاده بیشتر به موسیقی امروزی و مردم پسندِ غربی نزدیک است. اما در شماری از آهنگهایش نواها و سازهای بومی نیز به گوش می رسند. به هر رو جانمایه ی آواز او چیزی آشنا در خود دارد؛ خواه بومی باشد خواه جهانی.


چند ترانه از شهزاده را در پخش کننده ی زیر گذاشته ام. دو ترانه ی نخست به زبان پارسی و به گویش تاجیکی خوانده شده اند و دوتای بعدی به ازبکی و آخری که پیش درآمد آن با سازها و نواهای محلی نواخته شده، به روسی. با کلیک روی نام هر ترانه در فهرست، می توانید آن را جداگانه بشنوید:
Download MP3: Manu Tanho دانلود

Lyric of Manu Tanho: متن ترانه ی منو تنها

Zori dil doram, زار دلدارم
Mori goldoram. مار گلدارم
Xabar nodori yoram, خبر نداری یارم
Tanho man donam. تنها من دانم
To ustuxonam - تا استخوانم
Ishkat mesuzad jonam. عشق ات می سوزد جانم

Yo, yo tu Biyo, یا یا تو بیا
Yo shavem judo. یا شوم جدا
Ashki chshmam marez, be yod, اشک چشم ام مریز به یاد
Yo, yo tu Biyo, یا یا تو بیا
Yo makun nado, یا مکن ندا
Dardi dilam makun ziyod. درد دلم مکن زیاد

Makun shaydo-ya, مکن شیدایم
Makun shaydo, مکن شیدا
Makun ado-ya, مکن ادایم
Makun ado. مکن ادا
Masuz tu jonam, مسوز تو جانم
Mashav armonam. مشو آرمانم
Manu tanho-ya, منو تنهایم
Manu tanho. منو تنها

Biyo tu bo man, بیا تو با من
Mashav ormonam. مشو آرمانم
Doram pozmoni, jonam, دارم (؟) جانم
Holi ozoram, حال عذارم
Shabho bedoram, شبها بیدارم
Charo nadoni, yoram. چرا ندانی یارم

Video clip of Manu Tanho (Maku Shaydo) by Shahzoda
(Shahzadeh)


More songs by Shahzoda Uzbek Singer

Her real name: Zilola Bahodirovna Musaeva.

1 comment:

Anonymous said...

رامین جان سلام
پشیمهانی را شهزاده آنچنان غلیظ تلفظ می کنه که توهم متوجه نشدی.
پس بجای علامت سووال "پشیمانی" بنویس.
سلامت باشی و برقرار