Sunday, February 15, 2009

هش دار فیلتربانا


گویا این سربلندیِ فراگیر ارزانیِ ما گشته که وبلاگِ مان در ایران فیلتر (سرند) بشود. و این چندمین بار است. گویند حتا اگر نادانسته لینک یا واژه ای فیلتر شده را در وبلاگ ات بگذاری، مرورگر سامانه ی خودکارِ فیلترینگ هنگام برگه خوانیِ وبلاگ، واکنش نشان می دهد و نشانی تو را به میلیونها نشانیِ بسته شده می افزاید. اما چه بسا چندی بعد سرندگشایی (رفع فیلتر) بشوی. با این همه ندانستیم این بار چه کشکی از کشکولِ تهی مانده ی ما در سوراخِ فیلتربان گیر کرده است.


چیزی نمی نویسیم که به تریجِ قبای کسی برخورد. های و هویی نداریم که خواب کسی را آشفته کند. فقط هستیم و بودنمان سی سال است فیلتر می شود: رویندگیِ بلوغ ما، شور و شوندِ جوانی ما و روندِ بی گزندِ میانسالیِ ما سراسر در گیر و بند گذشته و می گذرد. از پر و بالِ جان تا بُنِ استخوان در خود سوخته ایم و آتشِ ما را پیوسته غربال کرده اند تا خاکستری بماند بر باد. اما مباد که خود را نسل سوخته بنامیم. چون هستیم و سبکباریم که در تباهی ننشستیم. خوشا که سربلندیم که بازیچه ی آرمانِ فرومایگان نبوده ایم. و شگفتا از این همه تنگ نظری که در آن تن آور می نماییم.


لیک این آشوب که در جان مردم است، از آشِ کشکِ وبلاگستان نیاشوبیده است، که از گشنگی و تشنگی جوشیده است؛ چه برای آب و نان، چه برای آزادیِ جان. پس گو شاطر را که نانِ مردم ندزدد، و هش دار فیلتربانا که دریای جان در تشتک و غربالِ تو نگنجد.

1 comment:

کورش اسلام زاده said...

سلام
پرشین بلاگرز «خبرخوان هلند» («گرافیکی» و «تکست»)؛ و «لیست و فید وبلاگهای فارسی هلند» را ارائه کرده است.

از پرشین بلاگرز و «خبرخوان هلند» که شما نیز در آن حضور دارید بازدید فرمائید.

http://persianbloggers.blogspot.com/2008/11/netherland-p.html