Monday, March 23, 2009

Our street کوچه ی ما

نوروز در آمستردام آفتابی بود و خیلی ها با لمیدن در تراس کافه ها و نوشیدنِ آبجو به پیشواز بهار رفتند، از جمله سر کوچه ی ما. با این همه گرمای بهار خودمان را نداشت. من با دوستی به شیرینی و چای بسنده کردیم


این دختر رفته آن بالا تا مادرش از او عکس بگیرد، کنار آن شکلک آبی رنگِ فضایی بر دیوار. چرا این شکل ساده برای آنها جالب است؟ شاید یک شخصیت کارتونی باشد؟


این آقایی که در عکس پایین لای درگاه ایستاده سالهاست هرچه در خیابان یافته توی خانه تلنبار کرده و حالا که بدلیل نوسازیِ آپارتمان ناچار است اندوخته ها را بیرون بریزد، با چالشی وجودی دست به گریبان شده. چندین هفته طول کشید تا او و آشنایانش خرت و پرت های سالیان را بردند.
آن دستِ بریده بر پیاده رو از کجا آمده و به کجا می رود؟

َAll Photos by Ramin Farahani

1 comment:

جهانگرد said...

سلام
زیباست کوچه تان حتما ارام هم هست نوش باد