Tuesday, April 21, 2009

Palestinian Flag Flipped پرچم فلسطین سر و تهجای بسی شگفتی است که پرچم فلسطین را در تهران سر و ته به اهتزاز درمی آورند. در عکسهای بالا که مربوط به بازگشت آقای احمدی نژاد از کنفرانس تبعیض نژادی در ژنو است، به وضعیت پرچمها توجه کنید. چرا کسانی که خود را پشتیبانِ سرسختِ فلسطین می دانند، هنوز نمی دانند این پرچم را از کدام سو باید برافراشت؟ شاید بگویند خیاط اشتباه دوخته، اما آیا در بین سازماندهندگانِ این خوشامدگویی و حاضران، یک نفر هم نبود که متوجه این اشتباه بشود و برای ارج نهادن به پرچم مردم ستمدیده ی فلسطین هم که شده، آن را درست آویزان کند؟


تصاویر زیر شیوه ی صحیحِ افراشتنِ پرچم فلسطین را نشان می دهند.


3 comments:

reza said...

khak too sare mellate iran ke baraye esteghbal az in raiis jomhoor,parcham keshvare digari ro mibaran.ma irani hastim na arab

Anonymous said...

1-
من نه عاشق فلسطینی ها هستم نه از عربها خوشم میاد.اما مسئله عشق به فلسطین نیست ، بهتره یه خورده دقیقتر نگاه کینم . به نظر شما بعد از لبنان ، فلسطین ، عراق ، افغانستان نوبت به اشغال کدوم کشور...؟ بعضی کشورها اومدن اطراف ایران کلی پایگاه نظامی زدن . این یه سیاست که باید با ما هم در اطراف کشور نامشروع اسرائیل پایگاه هر چند مردمی داشته باشیم.
2-
من واقعا متاسفم از اینکه بعضی از ما ایرانی ها بدون توجه به نوشته هاشون به خودشون و یک ملت توهین میکنن و این عبارت رو به کار میبرن (*** بر ملت ایران) واقعا این رو یه ایرانی میتونه بنویسه ؟

a.a.d

Anonymous said...

متاسفم برای بعضی که خودشون رو ایرانی میدونن و میگن (*** بر ملت ایران) من بعید میدون این جمله رو یه ایرانیه پاک گفته باشه.