Tuesday, May 05, 2009

Orange Headdressing سرآرایی نارنجی

Ever seen a guy with Orange Turban and beard reading Marie Claire?

Flower Crown

Retro 70's: Afro-wigs and huge glasses all in orange!

Velvet King's Crown

Inflatable Crown

Feather Headdress

Feathered Pirate's Hat

َAnd this dragon hat couldn't be in Orange!

All Photos by
Ramin Farahani

Queen's day 2009 in Amsterdam. Part 1
Koninginnedag 2009 Amsterdam

عکسهای بالا را روز ملکه در آمستردام گرفتم. همانطور که می بینید وجه مشترک آنها چهره های شاد و خندان با کلاه و کسمه و سرپوشهای تماشایی است. نارنجی رنگ ملی هلندی هاست و از نام رهبر مبارزاتِ استقلال هلند در قرن پانزده میلادی Willem van Oranje الهام گرفته شده است. بخش اول عکسها را اینجا ببینید.

1 comment:

جهانگرد said...

سلام
حقیقتا که تفاوت عمده و بنیادین میان مردم ما و مردم اروپا در زمینه شاد زیستن وجود داردکه قابل انکار نیست من به عنوان مثال برای شما روز 22 بهمن و 12 فروردین سالروز پیروزی انقلاب و سال روز استقرار جمهوری اسلامی را نام می برم در 22 بهمن که انقلاب خود جوش مردم پیروز شده امروز ما تنها شاهد غارت ها هستیم شاهد هستیم که افراد دون شانی به بردن بسته های بیسکویت مانده و بی نام و نشان مجانی که پخش می کنند می پردازند در عکس های سالروز 22 بهمن سال قبل مشاهده کنید
روز 12 فروردین هم که مردم 98 % ارا را به حکومت فعلی دادند می بینیم باز مردم احساس شادی و خروش و هیجان و جشن و... ندارند بلکه برعکس
و من دلیل را در دروغ گویی عوام فریبی وانحراف مسئولین و بدبین شدن مردم می دانم
متشکر از تصاویر زیبایتان