Sunday, April 26, 2009

Oxford Radcliffe Square آکسفورد: میدان ردکلیف

All Photos by Ramin Farahani

Radcliffe Square, Oxford, England

میدان ردکلیف در شهر دانشگاهی آکسفورد در انگلستان.


ساختمان مدور در وسط میدان در قرن هفدهم میلادی بنا شده و Radcliffe Camera نام دارد. این ساختمان بخشی از کتابخانه ی بزرگ و قدیمی دانشگاه آکسفورد را در خود جای داده و از طریق تونلی به بخش اصلی در شمال همین میدان مرتبط است. یکی از دانشکده های پرشمار دانشگاه آکسفورد بنام All Souls College و کلیسای سنت ماری را هم در اطراف میدان می بینید.

Tuesday, April 21, 2009

Palestinian Flag Flipped پرچم فلسطین سر و تهجای بسی شگفتی است که پرچم فلسطین را در تهران سر و ته به اهتزاز درمی آورند. در عکسهای بالا که مربوط به بازگشت آقای احمدی نژاد از کنفرانس تبعیض نژادی در ژنو است، به وضعیت پرچمها توجه کنید. چرا کسانی که خود را پشتیبانِ سرسختِ فلسطین می دانند، هنوز نمی دانند این پرچم را از کدام سو باید برافراشت؟ شاید بگویند خیاط اشتباه دوخته، اما آیا در بین سازماندهندگانِ این خوشامدگویی و حاضران، یک نفر هم نبود که متوجه این اشتباه بشود و برای ارج نهادن به پرچم مردم ستمدیده ی فلسطین هم که شده، آن را درست آویزان کند؟


تصاویر زیر شیوه ی صحیحِ افراشتنِ پرچم فلسطین را نشان می دهند.


Thursday, April 16, 2009

"Jews of Iran" in Oxford

Screen shot from "Jews of Iran": Kids learning Judaism at Jewish school in Tehran

My documentary "Jews of Iran" will be shown during the upcoming Oxford international documentary festival in UK. I will be there for Q&A after the screening.

Screening time: Thursday 23 rd April, 4.00 p.m. – 5.30 p.m
Location: Ultimate Picture Palace, Jeune Street, Oxford


Local coverage of "Jews of Iran" in an article titled Documenting the Real World about Oxdox 2009:

Iranian-Dutch filmmaker Ramin Farahani peels back another layer of prejudice in Jews of Iran. After 2700 years of sometimes uneasy co-existence, the majority of Persian Jews fled following the fall of the Shah and anti-Semitism has since been rife in the Islamic Republic. Starting his odyssey in Teheran, Farahani visits the tomb of the biblical heroine Esther before showing how the community around the Sapir Hospital has been ghettoised in streets that once echoed to the sounds emanating from much-loved music shops but are now frequented by junkies and drug dealers. There are also positive stories, such as the friendship between two middle-class mothers and their teenage sons, but even respected artist Soleiman Sassoon (whose work blends Jewish religious motifs and indigenous Iranian designs) can't persuade his students to associate with their Jewish neighbours. His civilised carriage ride around the Isfahan square that once teemed with merchants and artists indifferent to ethnicity contrasts starkly with the seething suspicion that subsumed Shiraz following the imprisonment of 13 Jews, whose convictions for espionage were based entirely on circumstantial evidence and extorted confessions.

Parky at the Pictures, for The Oxford Times.

Friday, April 10, 2009

تارکوفسکی و پاراجانف: معنویتِ الگوگریز

Andrei Trakovsky and Sergei Parajanov in soviet times.

از طریق یک فیلمباز روسی مستندی کوتاه بدستم رسید به اسم «جزیره ها» درباره ی دوستیِ آندره تارکوفسکی و سرگئی پاراجانف (پاراجانوف). این دو از برجسته ترین هنرمندانِ سبکمند سینمای اتحاد جماهیر شوروی در دهه ی شصت و هفتاد میلادی بودند. با این حال فردیتِ آفرینشگر آنها سازگاریِ چندانی با سیستم کمونیستی نداشت، هرچند دنباله رویِ سنت یا جریانی مسلط در آنسوی پرده ی آهنین هم نبودند. تارکوفسکی و پاراجانف همانند «جزیره ها»یی بودند در میانِ جریان رایج. برای همین تا خود را یافتند، با سانسور مواجه شدند. پاراجانف سرانجام راهی زندان شد و تارکوفسکی به تبعید رفت.


در مستند «جزیره ها» نماهایی از فیلمهای تارکوفسکی و پاراجانف به شکلی قیاسی و تداعی گر در هم آمیخته می شوند و خط و ربط آنها بواسطه ی مصاحبه با دوستان و گفتاوردها روشن تر می شود یا بُعدِ معنایی تازه ای پیدا می کند. فیلمهای پاراجانف و تارکوفسکی اگرچه شباهت های نمادین دارند، اما در سبک پردازی بسیار متفاوت اند. برای مثال تارکوفسکی تراولینگ های آرام و نماهای طولانی را مبنایِ آنچه خود «پیکره سازی در زمان» می خواند، قرار داد. ولی پاراجانف بویژه پس از «سایه های نیاکان فراموش شده» به قاب های شمایل گونه ی ثابت و میزانسن های انتزاعی روی آورد. به گفته ی یکی از مصاحبه شوندگان در این مستند: تارکوفسکی درونگرا بود و پاراجانف برونگرا.


ُSergei Parajanov, Armenian Filmmaker


آنچه مسلم است گستره ی تخیل و اندیشه ی سینمایی تارکوفسکی و پاراجانف در چارچوبهای حاکم و معمول نمی گنجید. پاراجانف در متنی از زندان می نویسد:

«فکرنکنم بدانم برای چی زندانی شده ام و برای چه مدت. آنها مرا زیر نظر گرفته اند و منتظر اند تا خُرد شدنم را ببینند. اعتصاب غذا مسخره است، چون اعتصاب اینجا دو سال طول می کشد. دستانت را می بندند و با لوله توی حلق ات غذا می ریزند. بازپرس ماکاشُف می گفت: "تو قرار بود یکسال حبس بکشی، اما امیدِ من به پنج سال است. چون در طی آن پنج سال نابودت می کنیم."


از همه وحشتناکتر این است که در جریان بازپرسی ها و دادگاه حرفهایم را باور نکردند. مدام توی حرفم می پریدند. شیوه ی کار اینها همین است. من باید مثل دورانِ تفتیش عقاید در قرون وسطا، تاوان پس بدهم. بهای گزافی است. دور و برم را جماعتی از گرگان گرفته اند که پارس می کنند و زوزه می کشند. افسوس که من ماگلی [شخصیت کارتونی روسی] نیستم که بتوانم زبان جنگل (توحش) را یادبگیرم.»


Shadows of our forgotten Ancestors - Sergei Parajanov


پاراجانف زبان جنگل را نیاموخت و نابود نشد. اما علاوه بر حبس، تا پانزده سال از کار منع شد، و این کم از نابودی نداشت. تارکوفسکی در نامه ای به پاراجانفِ زندانی می گوید: «باید بدانی که در مسکو همه مبهوت اند از این آزمونِ حماسی که تو می گذرانی. واقعیت این است که هیچ پیامبری در سرزمین خود پذیرفته نیست


و او حق داشت. آثار بزرگ اما انگشت شمار پاراجانف را در غرب و شرق جهان به نمایش گذاشتند، حتا در ایرانِ دوران جنگ. اواسط دهه ی شصت خورشیدی فیلمهای پاراجانف و تارکوفسکی را هرچند دیرهنگام به سینماهای ایران آوردند تا الگویی باشد برای سینمایی معنوی یا برین انگارانه. غافل از اینکه معنویتِ این دو آفرینشگر، یکسره الگوگریز بود و قالبهای دیکته شده را تحمل نمی کرد؛ خواه سوسیال رئالیسم باشد، خواه چیزی شبیه به آنچه در ایران هنر و سینمای دینی می نامند.


از دیگر ویژگی های سینمای پاراجانف جلوه های بومی/قومی و شاعرانه ی آن بود، بویژه در «رنگ انار» و «عاشق غریب». اما این جلوه ها نیز برآیند خلاقیت و بینشی بودند که حد و مرزی نمی شناخت، نه قومی، نه ایدئولوژیک و نه مذهبی. پاراجانف یک ارمنی بود که در گرجستان زاده شد، در مسکو سینما خواند، در اوکراین فیلم ساخت و عشق ورزید، در سیبری حبس کشید، در غرب و شرقِ جهان سینما شناخته شد و در ارمنستان درگذشت (1990).


در جایی دیگر از مستند «جزیره ها» صدایی از یک فیلم تارکوفسکی می گوید: «بزرگ است ناتوانی و ناچیز است قدرت. انسان که زاده می شود ضعیف و انعطاف پذیر است. وقتی می میرد، سخت و بی حس است. درخت که رشد می کند، حساس و نرمخو ست. خشک و سخت که می شود، می میرد.»


- تصویر زیر نمایی از واپسین فیلم تارکوفسکی «ایثار» را نشان می دهد. کودک به این درخت خشکیده آب می دهد، با این امید که دوباره سبز شود.


Sacrifice - Andrei Tarkovsky


پاراجانف در آخرین فیلم خود، افسانه ای آذری را به تصویر کشید که در کودکی از مادر اش شنیده بود و شیفته ی آن بود: عاشق غریب. او نقش عاشقِ آذری و مسلمان را بر عهده ی جوانی کُرد گذاشت که یک مسیحی بزه کار و همسایه ی او بود. این ملغمه ی عجیب خود جلوه ای از غنا و گستردگی دنیای پاراجانف است. پاراجانف «عاشق غریب» را به خاطره ی آندره تارکوفسکی تقدیم کرد.


Ashik Kerib - Sergei Parajanov


مصاحبه ای مفصل با پاراجانف را در مستندی دیگر می توانید ببینید که در یوتیوب در دسترس است. این مستند همچنین حاوی گزیده فیلمها و نکات جالب بسیار درباره ی کار و زندگی پاراجانف و سینمای اتحاد شوروی است. (دیگر بخشهای این مستند را در فهرست ویدئوهای مرتبط بیابید).


Documentary about Parajanov : here part 1

Other parts to find under: related video

Thursday, April 02, 2009

Northern Long Shots نمای باز: شمال

The east road to Valasht lake, Mazandaran province, north Iran

Photos by Ramin Farahani

Roadside views, north Kelardasht, Mazandaran, Iran

All photos by Ramin Farahani

چشم اندازهای اطراف دریاچه ی ولشت و کلاردشت، استان مازندران.